E - Pass News Update

संपर्क

त्ता

श्री ज्योतिर्लिंग देवस्थान
वाडी रत्नागिरी, तालुका-पन्हाळा,
जिल्हा-कोल्हापूर

संपर्क

श्री ज्योतिर्लिंग देवस्थान कार्यालय

फोन: ०२३२८-२३९०४१

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती प्रमुख कार्यालय

फोन: ०२३१-२६२६१४७

श्री धैर्यशील तिवले

मोबाइल: ९१५८२२२४२४

ई-मेल आयडी: dmckolhapur@gmail.com

कोणत्याही माहितीसाठी कृपया खालील माहिती भरा.